Sinds 2012 kent Utrecht op verzoek van een brede vertegenwoordiging van het bedrijfsleven een ondernemersfonds. Een ondernemersfonds is een fonds gevuld door alle bedrijven en organisaties die OZB niet-woningen betalen, met als doel collectieve voorzieningen ook collectief te financieren.

Ondernemersfonds Utrecht is geen doel op zich. Het is een middel om collectieve initiatieven en investeringen te financieren. Het fonds levert een bijdrage aan de vestigingskwaliteit van Utrecht. Meer samenwerking, verbanden en relaties tussen lokale ondernemers, sectoren en profit, not for profit en nonprofit verhoogt de betrokkenheid en verantwoordelijkheid en versterkt daarmee de (economische) structuur van Utrecht.

Het fonds hanteert een gebiedsindeling waarbinnen een trekkingsgerechtigde een aanvraag voor collectieve besteding kan doen. Het overgrote deel van de trekkingsgebieden is georganiseerd en doet aanvragen bij het fonds. Een klein deel echter heeft de weg naar het fonds niet of onvoldoende gevonden. Een gemiste kans!

Hisa is actief in deze gebieden om betrokkenen te informeren over het Ondernemersfonds Utrecht en individuele betalers te organiseren en ondersteunen bij de eerste aanvragen bij het fonds. Het initieert informatiebijeenkomsten en begeleidt de betrokken betalers bij het ontwikkelen van ideeën over bestedingen.

Ook ondersteunt Hisa de vorming van ondernemers/winkeliersverenigingen waar deze nog niet bestaan, om tot de aanstelling van een trekkingsgerechtigde te komen die aanvragen bij het fonds kan doen voor besteding van de beschikbare gelden.

Deze aanpak heeft geleid tot een grote bekendheid van het Ondernemersfonds Utrecht in de specifieke gebieden, de vorming van ondernemers/winkeliersverenigingen en begeleiding van de eerste aanvragen binnen deze gebieden.