Een winkelgebied dat een DNWS- Kom-In-Actie-Traject (KIAT) start, doorloopt verschillende stappen. Een daarvan is de werksessie, waar alle stakeholders bij betrokken zijn. Hoe gaat zo’n sessie te werk?

De situatie in Rosmalen: het centrum bestaat uit een oud en een nieuw gedeelte. De saamhorigheid kan beter, evenals de betrokkenheid van de gemeente. Partijen zijn wel in gesprek met elkaar. Daarnaast komt er een wijkwinkelcentrum in de nieuwbouwwijk de Groote Wielen. Bij elkaar genoeg aanknopingspunten om DNWS in te schakelen om gezamenlijk te werken aan de toekomst van het centrum. De werksessie heeft een hele praktische insteek. Deelnemers – ondernemers, gemeente en vastgoed- worden ingedeeld in groepen om daarna samen aan de slag te gaan. We pakken per groep een probleem aan en maken dat behapbaar. Stap voor stap werken we samen toe naar een concrete oplossing. Zo ervaart iedereen dat het echt mogelijk is om een probleem aan te pakken. We maken het tastbaar, voelbaar. De positieve energie die dan ontstaat smaakt naar meer en zorgt er meestal voor dat een winkelgebied daadwerkelijk ‘in actie’ komt. Ook in Rosmalen lijkt dat het geval.”

Opdracht
“In Rosmalen gingen namens DNWS expert Jeroen Roose-van Leijden, (gebieds)regisseur Rob Weiss en Fleur de Best elk met een groep aan de slag. Elke groep kreeg één opdracht mee. Groep 1 ging aan de slag met de leegstand. Stap voor stap, pand voor pand. Groep 2 boog zich over de vraag Stadsdeelcentrum Rosmalen, wat is dat? Met daarbij onderliggende vragen zoals: Welk verzorgingsgebied hoort daarbij? Wat is er goed en versterkt de rol van Rosmalen Centrum? Wat vraagt om aandacht bij deze rol? Wat moet er nog gebeuren? Groep 3 richtte zich op ‘Eenheid in programmeren; van idee naar doen’. Denk hierbij aan onderwerpen als koopavond, acties, doorverwijzing, welke keuzen maken we en wat gaan we concreet doen. Binnen de aangewezen tijd zijn alle drie groepen erin geslaagd om hele duidelijke, concrete en meetbare afspraken te maken. Dat is meteen een belangrijke stap in de goede richting.”

Missie geslaagd
John Sars, voorzitter Stichting Centrum Management Rosmalen is een van de initiatiefnemers geweest om DNWS voor een KIAT in te schakelen. “Tijdens de werksessie ben ik  langs alle tafels geweest en heb zo van alle groepen wat meegekregen. Na afloop van de werksessie heb ik de drie groepen gevraagd om mij op de hoogte te houden van de uitvoering van de gemaakte afspraken. Op deze manier heb ik het overzicht en kan ik zien of partijen echt aan de slag gaan. Gelukkig blijkt dat zo te zijn. Als voorzitter kan ik regie voeren, maar de ondernemers zullen vooral ook zelf aan de slag moeten. Ik ben enthousiast en als deze lijn zich voortzet dan is mijn missie geslaagd.’

Over een paar weken vindt het eindgesprek plaats en komt de DNWS-expert met conclusies en aanbevelingen.