De functie en het functioneren van centrumgebieden van dorpen en steden staat de laatste jaren onder druk. Door alternatieve aankoopkanalen is de koopfunctie – die in veel centrumgebieden nog dominant is – veel minder belangrijk geworden. Dit zal in de toekomst nog sterker het geval zijn. Ontmoeten en beleven – de sociale meerwaarde van centrumgebieden – gaan een dominante rol spelen. Centrumgebieden moeten veel meer zijn dan alleen een verzameling van verkooppunten.

Een toekomstbestendig centrum is van levensbelang voor de totale lokale economie. Er is veel vraag vanuit ondernemersverenigingen, gemeenten en vastgoedeigenaren naar een vernieuwende aanpak en naar mensen die zo’n aanpak succesvol weten uit te rollen; de Centrummanager én de organisatie om deze persoon heen.

Voor meer informatie zie: https://centrummanagementacademy.nl/