Het is belangrijk dat planmatige winkelcentra, binnensteden, dorpskernen en winkelstraten goed kunnen functioneren en daarom moeten deze georganiseerd worden zoals je een bedrijf zou organiseren. De samenwerking en organisatie in deze gebieden laat helaas vaak nog te wensen over. In veel gevallen ontbreekt een heldere visie op het (winkel)gebied. Het gebied onderscheidend positioneren en toekomstbestendig maken lukt dan ook vaak onvoldoende. Hier speelt de centrum manager een belangrijke rol in.

Wij beschikken over een groep ervaren mensen die invulling en advies geven op het gebied van centrummanagement. Wij geloven dat het leveren van een organisatie die de centrale regie in een winkelgebied overneemt beter werkt dan het leveren van één manager. Op deze manier wed je door ons in te zetten, niet op een schaap met vijf poten, maar kun je vertrouwen op een kudde met verschillende competenties. Hierbij acteren diverse personen vanuit verschillende rollen afhankelijk van de specifieke situatie. Door onze ruime ervaring van 15 jaar zijn wij in staat goed te adviseren en ondersteunen bij het uitvoeren en het opzetten van projecten in winkelgebieden. Wij voeren projecten uit voor winkelstraten, binnensteden, dorpskernen en winkelcentra. Wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op!

Neem contact op

 

Wat doet een centrum manager we nog meer?

HISA verleent naast de ondersteuning van de organisatie, de centrum manager, nog vele andere (aanvullende) diensten. Denk bij de aanvullende diensten bijvoorbeeld aan het professionaliseren van uw winkeliersvereniging. Ook bedenken en organiseren wij evenementen en consumentenacties. Hierbij kijken wij goed naar de verschillende belangen, de doelstellingen en de aspecten waarin een gebied zich onderscheidt. Verder kijken wij goed gekeken de leefstijleigenschappen van bewoners die in het verzorgingsgebied wonen. Dit doen wij door data te analyseren.

Wij bieden hulp bij het bepalen van de juiste signatuur voor jouw winkelgebied. Wij maken en versterken vervolgens de zichtbaarheid van deze signatuur. Daarnaast bieden wij hulp bij het opstellen van gebiedsvisies, brancheringsplannen en voeren wij onderzoek uit. Wij vallen hierbij terug op onze ruime ervaring in winkelgebieden gelegen in de Randstad, maar ook ver daarbuiten. Onze organisatie, die fungeert als centrum manager, regelt het allemaal!

 

HISA – innovatie en ontwikkeling

Daarnaast pakken wij leegstand aan, voor elk leegstaand pand worden oplossingen bedacht. Daarnaast bieden wij hulp om de financiën van het gebied op orde te krijgen of een vorm van collectieve financiering te organiseren, denk hierbij bijvoorbeeld aan het oprichten van een Bedrijven Investeringszone BIZ, reclamebelasting of Ondernemersfonds, wij zullen je in het hele proces begeleiden. Verder zorgen wij voor begeleiding bij KVO-B en KVO-W veiligheidstrajecten.

Wij werken continu aan innovatieve communicatie in winkelgebieden. Hierbij wordt samengewerkt met verschillende leveranciers en partijen die vooroplopen in technologische innovatie. Op deze manier slagen wij erin om voor jouw winkelgebied communicatie zo innovatief mogelijk in te zetten. Wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op!

Neem contact op

Centrum manager HISA jubileum