BIZ en OndernemersfondsenRealisatie van een collectieve financieringsvorm versterkt de onderlinge samenwerking en draagt bij aan discussies over inhoud in plaats van uitsluitend over geld.

De wet Bedrijveninvesteringszones (BIZ) maakt het mogelijk om alle ondernemers en/of eigenaren verplicht te laten bijdragen in de collectieve belangen.

Het oprichten van een BIZ of vergelijkbare fondsvorm is niet eenvoudig.
Hisa begeleidt jouw initiatief langs alle benodigde stappen.

Neem contact op