Achtergrond

Gemeente Utrecht zet in op een toekomst als Smart City. In het kader daarvan werd naast het uitrollen van een gratis WiFi netwerk in de gehele binnenstad een pilot gestart in 5 winkelgebieden buiten het centrum van Utrecht (Woonboulevard Utrecht, Smaragdplein, Biltstraat, Centrum Vleuterweide en Puur Oost). Hisa begeleidt als projectleider de aanbieders en afnemers om tot een afstemming van wensen, toepassingen en mogelijkheden te komen.

Hisa zet hierbij in op 3 speerpunten:

Sense Of Urgency

Urgentie is een belangrijke driver voor innovatie. Hoewel er maar weinig retailers zullen zijn die zich niet bewust zijn van wat er zich momenteel allemaal in hun branche afspeelt, is het duidelijk dat niet iedere retailer daar ook direct veel urgentie bij voelt om in te grijpen. Winkeliers kunnen ook vaak betrapt worden op een zekere gelatenheid: “dat waait wel weer over”, of “daar doe je toch niets tegen”.

Kennis

Zonder up-to-date kennis zal urgentie eerder tot angst en paniek leiden dan tot innovatie. Ontwikkelingen in het digitale domein gaan razendsnel en er valt altijd iets te leren.

Creativiteit

Hoewel er veel marktpartijen zijn die niets liever doen dan het vanaf het kopje ‘urgentie’ overnemen van de retailer, zijn groepen mensen die een gezamenlijk gevoel van urgentie hebben en voorzien zijn van de juiste kennis tot heel veel in staat, ook het oplossen van complexe problemen. Met de juiste begeleiding kan een groep belanghebbenden in een winkelcentrum ook dit probleem oplossen met als bijkomend voordeel dat de betrokkenen zich eigenaar zullen voelen van de oplossing en er als vanzelfsprekend meer betrokkenheid zal zijn bij de implementatie, iets dat zich terug verdient in latere fases van het project.

Resultaten

De eerste resultaten zijn veelbelovend. De diverse WiFi aanbieders hebben in overleg met Hisa en betrokken (vertegenwoordigers van) ondernemers plannen kunnen presenteren en suggesties kunnen doen die aansluiten op de soms zeer diverse wensen, voorwaarden en behoeften. In algemene zin krijgen ondernemers meer inzicht in de (digitale) mogelijkheden die een dergelijk gratis netwerk biedt om onder andere inzage te krijgen in de demografie van de bezoekers van hun winkelgebied en zichzelf beter in de kijken te spelen.

Middels de bijeenkomsten die door Hisa georganiseerd en begeleid worden en rapportages die door de aanbieders aangeleverd worden, worden ondernemers(verenigingen) wijzer gemaakt op het gebied van digitale ontwikkelingen die essentieel zijn om in deze nieuwe economie mee te kunnen gaan.